Autoevaluare 2016

Prezentare autoevaluare 2016

* pentru probleme tehnice, legate de deschiderea fișelor în intranet, vă rugăm să faceți sesizări la adresa de e-mail: rsobolu@usamvcluj.ro

* pentru nelămuriri legate de modalitatea de completare a fișelor, vă rugăm sa contactați Responsabilii cu asigurarea calității de la nivel de facultăți

Calendar autoevaluare 2016

Pentru cadre didactice şi cercetători:

Fișa A (var.2014)

Fișa B (var. 2013)

Notă internă 1843/2013

Erată notă internă 1843/2013

Pentru doctoranzi şi postdoctoranzi (fără activitate didactică):

NOTĂ: doctoranzii şi postdoctoranzii cu activitate didactică, vor completa Fişele A şi B

Fișa C (var. 2015)

Fișa D (var. 2015)

Notă internă CSUD

 

Rezultate autoevaruare 2016

Rezultate contestații autoevaluare 2016

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)