Autoevaluare 2017

Prezentare autoevaluare 2017

* pentru probleme tehnice, legate de deschiderea fișelor în intranet, vă rugăm să faceți sesizări la adresa de e-mail: rodicasobolu@yahoo.com

* pentru nelămuriri legate de modalitatea de completare a fișelor, vă rugăm sa contactați Responsabilii cu asigurarea calității de la nivel de facultăți

Calendar autoevaluare 2017

Pentru cadre didactice şi cercetători şi doctoranzi:

Fișa A (var.2014)

Fișa B (var. 2013)

Notă internă 1843/2013

Erată notă internă 1843/2013

Comisia de contestatii

Rezultate autoevaluare 2017

Rezultate contestații autoevaluare 2017

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)