Managementul universitar din USAMV CN a demonstrat o preocupare continuă în domeniul calităţii implementând în anul 2010 sistemul de management conform EN ISO 9001:2008 certificat de TUV Austria cu valabilitate între anii 2010-2013. Acesta a fost reînnoit în anul 2013 cu valabilitate între anii 2013-2016. La expirarea certificării TUV Austria universitatea a contactat firma CERTIND pentru implementarea noului standard ISO 9001:2015.

     USAMV CN a certificat "activităţile de învăţământ superior pentru licenţă, master şi doctorat, studii postuniversitare şi învăţământ pe tot parcursul vieţii în domeniile: fundamentale, de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară, inclusiv activitatea clinică în domeniul medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii. Activităţi de cercetare-dezvoltare şi consultanţă, inovare şi transfer academic. Management academic şi activităţi administrative."

Certificat ISO 9001:2008 valabil 2010-2013

Certificat ISO 9001:2008 valabil 2013-2016

Certificat ISO 9001:2015 valabil 2017-2020

      De asemenea, în anul 2015, DAC a implementat Manualul Sistemului Integrat de Management al Calităţii împreună cu procedurile corespunzătoare. Acest manual a fost întocmit în baza Ordinului de Ministru 946/2006 şi completat de Ordinul de Ministru 1649/2011. Acest Manual împreună cu procedurile aferente asigurau modul de funcţionare al Controlului Managerial Intern.

      În anul 2018 Manualul Sistemului de Management al Calităţii elaborat după standardul EN ISO 9001:2008 a fost revizuit şi completat conform standardelor prevăzute de SR EN ISO 9001:2015. De asemenea procedurile au fost revizuite şi modificate conform noilor cerinţe.

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)