COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

        Conf. Dr. Rodica Vârban

        Conf. Dr. Rodica Pop

        Conf. Dr. Simona Paşcalău

        Conf. Dr. Sorin Dan

        Conf. Dr. Dorin Ţibulcă

        Conf. Dr. Crina Mureşan - reprezentant al Sindicatului USAMV Cluj-Napoca

        Student Andrei Ardelean

Conform Hotărârii de Senat nr.8363/27.04.2018.

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)