CONSILIUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

Funcţia

 

Nume şi Prenume

Prorector
Activităţi didactice și de calitate

 

Prof. Dr. Ioana Pop

Decan
Facultatea de Agricultură

 

Prof. Dr. Roxana Vidican

Decan
Facultatea de Horticultură

 

Prof. Dr. Viorel Mitre

Decan
Facultatea de Zootehnie-Biotehnologii

 

Prof. Dr. Daniel Dezmirean

Decan
Facultatea de Medicină Veterinară

 

Prof. Dr. Liviu Bogdan

Decan
Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor

 

Prof. Dr. Maria Tofană

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate  de Agricultură

 

Conf. Dr. Tania Mihaiescu

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate de Horticultură

 

Sef Lucrari Dr. Jutka Deak

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate de Zootehnie și Biotehnologii

 

Șef Lucrari Dr. Ancuța Rotaru

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate de Medicină Veterinară

 

Conf. Dr. Sorin Daniel Dan

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor

 

Conf. Dr. Dorin Tibulca

Responsabil
Departament Învăţământ la Distanţă
și Frecvenţă Redusă

 

Conf. Dr. Rotar Anca

Secretar
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

 

ec. Diana Hot

Referent
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

 

Dr. Ing. Doru Sabău

Student masterand
Facultatea de Agricultură

 

Marina-Lia Marian

Student
Facultatea de Horticultură

 

Puiu Bogdan

Student
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

 

Butilcă Bogdan

Student
Facultatea de Medicină Veterinară

 

Bereș Corina

Student
Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor

 

Petrici Alina Mădălina

Angajator
Claudiu Necșulescu

 

Manager - S.C.Jidvei S.A.

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)