CONSILIUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI RESURSA UMANĂ

Funcţia

 

Nume şi Prenume

Prorector
Activităţi didactice și de calitate

 

Prof. Dr. Bogdan Georgescu

Responsabil
Asigurarea Calității USAMV

 

Prof. Dr. Viorica Coșier

Decan
Facultatea de Agricultură

 

Prof. Dr. Roxana Vidican

Decan
Facultatea de Horticultură

 

Prof. Dr. Viorel Mitre

Decan
Facultatea de Zootehnie-Biotehnologii

 

Prof. Dr. Daniel Dezmirean

Decan
Facultatea de Medicină Veterinară

 

Prof. Dr. Liviu Bogdan

Decan
Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor

 

Prof. Dr. Maria Tofană

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate  de Agricultură

 

Conf. Dr. Tania Mihaiescu

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate de Horticultură

 

Sef Lucrari Dr. Jutka Deak

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate de Zootehnie și Biotehnologii

 

Sef Lucrari Dr. Anamaria Vatca

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultate de Medicină Veterinară

 

Conf. Dr. Sorin Daniel Dan

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor

 

Conf. Dr. Dorin Tibulca

Responsabil
Departament Învăţământ la Distanţă
și Frecvenţă Redusă

 

Conf. Dr. Rotar
Anca

Secretar
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

 

Dr. Ing. Anda Raluca Rusu

Referent
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

 

Dr. Ing. Doru Sabău

Student masterand
Facultatea de Agricultură

 

Marina-Lia Marian

Student
Facultatea de Horticultură

 

Puiu Bogdan

Student
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

 

Butilcă Bogdan

Student
Facultatea de Medicină Veterinară

 

Bereș Corina

Student
Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor

 

Petrici Alina Mădălina

Angajator
Claudiu Necșulescu

 

Manager - S.C.Jidvei S.A.

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ TÜV AUSTRIA-ROMANIA
(conform SR EN ISO 9001:2008 din 17 februarie 2010)