ARACIS

METODOLOGIA de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior

Standarde specifice de evaluare pentru Comisia de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară

GHIDUL ACTIVITĂłILOR DE EVALUARE A CALITĂłII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE SI A INSTITUłIILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT SUPERIOR

Partea I

GHIDUL ACTIVITĂłILOR DE EVALUARE A CALITĂTII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE SI A INSTITUTIILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR

Patrea II

EVALUAREA EXTERNĂ ÎN VEDEREA ACREDITĂRII INSTITUTIONALE

Coperta Fisa vizitei

Fisa vizitei evaluare -cerinte normative obligatorii

Fisa vizitei -standarde si indicatori de performanta

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

Partea III

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂTII ACADEMICE DIN INSTITUTIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE (EVALUAREA EXTERNĂ INSTITUTIONALĂ)

Coperta Fisa vizitei

Fisa vizitei evaluare -cerinte normative obligatorii

Fisa vizitei -standarde si indicatori de performanta

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

Modificari Ghid-Partea a III-a:  6.2. Urmarirea desfasurarii evaluarii la nivelul Consiliului Agentiei

Partea IV

GHIDUL PENTRU EVALUAREA EXTERNĂ A DEPARTAMENTELOR PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD)

Partea V

EVALUAREA EXTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII OFERITE PRIN ÎNVĂłĂMÂNT LA DISTANTĂ

Partea VI

EVALUAREA EXTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII OFERITE PRIN ÎNVĂłĂMÂNT CU FRECVENTĂ REDUSĂ

Fisa_suplimentara

LEGISLAŢIE

HG676_2007 Nomenclator studii licenta

HG 1175-2006 Organizarea studii licenta - Lista domenii

HG_404-2006 Organizare studii masterat

HG_567_2005 Organizare studii doctorat

HG_890_2008 Titluri si calificari absolventi

HG_1717_2008 Abrogare pt. studii doctorat

Legea 128 Statut personal didactic

Legea 287 Consortiilor universitare

Legea 288 Organizarea studiilor universale

Legea_84_Legea invatamantului

Ordin 4491 Organizarea studii doctorat din 2005-2006

Ordonanta Urgenta 75-2005 - Asigurarea Calitatii Educatiei

OUG_nr._167_2008 Modif. Legii 128 Statut Didactic

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ TÜV AUSTRIA-ROMANIA
(conform SR EN ISO 9001:2008 din 17 februarie 2010)