FISA DISCIPLINEI USAMV CN sept 2013*

FISA DISCIPLINEI USAMV CN Template Eng*

FISA DISCIPLINEI USAMV CN - model ID*


Ghid de completare a fişei disciplinei

Monitorul oficial nr. 880/13.XII.2011

 

 

*conform MO, partea I nr. 880 bis/13.XII.2011

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)