Norme interne privind elaborarea, revizuirea si aprobarea fiselor de post aferente functiilor didactice auxiliare si nedidactice (aprobate in Consiliul de Administratie din 22.09.2017)


FISA POSTULUI - CADRE DIDACTICE

FISA POSTULUI - CERCETARE PE PERIOADA DETERMINATA

FISA POSTULUI - CERCETARE PE PERIOADA NEDETERMINATA

FISA POSTULUI - PERSONAL NEDIDACTIC

Anexa 2 Indicatii privind completarea formularului fisei de post

Anexa 3 la fisa postului cuprinzand responsabilitatile in domeniul sanatatii, securitatii in munca si apararii impotriva incendiilor

Anexa 4 la fisa postului pentru functiile de conducere (rector, prorectori si decani) cuprinzand responsabilitatile in domeniul sistemului de management al calitatii

 

 

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)