IV. Fişe evaluare activitate didactică de către studenţi

Fişă de evaluare studenţi

2008

2009

2010

2011

2012

2013 - semestrul I

2013 - semestrul II

Fisa 2015-2017

Fişă de evaluare masteranzi

2008

2009

2010

2011

2013

2013 - semestrul II

Fişă de evaluare absolvenţi

2008

2009

2010

2011

2012

2013 - semestrul II

Fişă de evaluare studenţi ID-FR

2013

Inserția absolvenților USAMV Cluj- Napoca pe piața muncii

Licență

Master

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)