I. Fişe autoevaluare cadre didactice

I. Fişe autoevaluare doctoranzi si postdoctoranzi

II. Fişe evaluare - Director departament

III. Fişe evaluare - Colegială

IV. Fişe evaluare activitate didactică de către studenţi

          Chestionarul on-line RO

          Chestionarul on-line EN

          Chestionarul on-line FR

 

V. Chestionarul de evaluare a satisfacţiei cadrelor didactice faţă de activitatea serviciilor instituţionale

          chestionarul on-line

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)