I. Fişe autoevaluare cadre didactice

2008

2009

2010

2011 - fişa A
2011 - fişa B

2012 - fişa A
2012 - fişa B

2013 - fişa A
2013 - fişa B
Notă Internă 1843/26.02.2013 
Notă Internă 20416/20.12.2013 

2014 - fişa A
Rămȃn valabile: Fişa B – 2013 şi cele două note interne din 2013.
Erata la Notă Internă 1843/26.02.2013

2015
Rămȃn valabile: Fisa A - 2014; Fişa B – 2013; Nota interna 1843; Erata la Nota interna 1843; Nota interna 20416 - s-a anulat conform deciziilor Consiliilor Didactice si Stiintifice din 2015.

2016
Rămȃn valabile: Fisa A - var. 2014; Fişa B – var. 2013; Nota interna 1843; Erata la Nota interna 1843.
Pentru doctoranzi si postdoctoranzi:
Rămȃn valabile: Fisa C - var. 2015; Fişa B – var. 2015; Nota interna CSUD

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)