I. Fişe autoevaluare

Fisa de autoevaluare - doctoranzi

Fisa de autoevaluare - postdoctoranzi

Nota interna

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)