Formular - difuzare informatii DAC

Fisa laboratorului

Planul de invatamant in romana

Planul de invatamant in engleza

 

REFERAT APRECIERE COMISIE CONCURS

Declaratie incompatibilitate ocupare post

Declaratie incompatibilitate componenta comisie

Fisa evaluare candidati sef lucrari, lector, medie

Fisa evaluare candidati sef lucrari, lector, PUNCTAJ

Fisa evaluare candidati asistent, medie

Fisa evaluare candidati asistent, PUNCTAJ

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)