MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂTII

Extras din procesul verbal al Senatului USAMV din data de 23.07.2015

Manualul sistemului de management al calității la nivel universitar

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ TÜV AUSTRIA-ROMANIA
(conform SR EN ISO 9001:2008 din 17 februarie 2010)