Planul operaţional reliefează modul de transpunere în practică a strategiei Departamentului pentru Asigurarea Calităţii. El defineşte, detailează şi cuantifică obiectivele propuse în vederea realizării acestora în condiţii optime.

Plan operational 2009

Plan operational 2010

Plan operational 2011

Plan operational 2012

Plan operational 2013

Plan operational 2014

Plan operational 2015

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ TÜV AUSTRIA-ROMANIA
(conform SR EN ISO 9001:2008 din 17 februarie 2010)