MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALUTĂTII

MANUALUL - LINK

Extras din procesul verbal al Sedintei de Senat

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTELOR SIMC

Procedurile sunt proprietatea universitatii.

Model procedură operaţională

PROCEDURI OPERATIONALE

PO-01 Analiza efectuata de management
PO-02 Competenta, conştientizare, instruire
PO-03 Managementul resurselor umane
PO-04 Mentenanţa echipamentelor
PO-05 Achiziţii
PO-06 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare
PO-07 Comunicarea interna Secretar Şef
PO-08 Evaluarea satisfacţiei clientului si tratarea reclamaţiilor
PO-09 Semnarea şi înregistrare contractelor de muncă Cumul de funcţii pentru activitatea de cercetare  
PO-10 Recrutarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-11 Angajarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar  
PO-12 Angajarea Personalului didactic  
PO-13 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic  
PO-14 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar
PO-15 Întocmirea statelor de plată  
PO-16 Încetarea contractului de muncă
PO-17 Sancţionare personalului didactic şi nedidactic auxiliar  
PO-18 Autoevaluarea activitatii didactice si cercetare  
PO-19 Desfăşurarea activităţii în Centrul de Informatizare şi Comunicaţii 
PO-20 Desfăşurarea activităţii Biroul de comunicare şi Relaţii Publice  
PO-21 Descrierea activităţii de achiziţie a publicaţiilor  
PO-22 Descrierea activităţii. de evidenta şi catalogare a cărţilor  
PO-23 Descrierea activităţii de evidenta şi catalogare a revistelor  
PO-24 Descrierea activităţii de schimb interbibliotecară  
PO-25 Descrierea activităţii de eliberare a legitimaţiei de bibliotecă  
PO-26 Descrierea activităţii de împrumut carte şi acces sala  
PO-27 Descrierea activităţii. de gestionare a bibliot. filiale  
PO-28 Descrierea activităţii de împrumut interbibliotecară  
PO-29 Descrierea activităţii de întocmire şi actualizare a registrului de risc  
PO-30 Finalizarea studiilor de licenţa  
PO-31 Finalizarea studiilor de masterat  
PO-32 Activitatea de funcţionare a DIDFR  
PO-33 Descrierea activităţii de funcţionare - BPC  
PO-34 Deplasarea cadrelor didactice în străinătate  
PO-35 Deplasarea doctoranzilor în străinătate  
PO-36 Preluarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini  
PO-37 Descrierea condiţiilor şi a modului de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa/Profesor Honoris Causa  
PO-38 Descrierea activităţii de analiza a managementului Staţiunii Didactice şi Experimentale (SDE)  
PO-39 Acordarea burselor  
PO-40 Exmatricularea studenţilor romani la propunerea facultăţilor
PO-41 Întreruperea studiilor  
PO-42 Reînmatriculare studenţi romani  
PO-43 Reluarea studiilor  
PO-44 Activitatea profesională a studenţilor  
PO-45 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă  
PO-46 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat  
PO-47 Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii postuniversitare de doctorat  
PO-48 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
PO-49 Descrierea activităţii a DPPD  
PO-50 Mentinerea calitatii de titular in invatamant in anul universitar 2012-2013
PO-51 Acodradrea gradaţiei de merit
PO-52 Majorare salar încadrare 10%
PO-53 Promovarea ofertei educationale si recrutare absolventi liceu
PO-54 Codul de etică şi deontologie
PO-55 Imbunătăţirea calităţii actului didactic în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi
PO-56 Evaluare personal didactic auxiliar si nedidactic
PO-57 Postarea informatiilor pe site-ul universitatii
PO-58 Evaluarea activ didactice de catre studenti
PO-59 Informarea cadrelor didactice privind norma didactica
PO-60 Evaluare colegială
PO-61 Evaluare directorului de departament
PO-62 Audit intern a programelor de studii
PO-63 Procedura pentru alocare subdomeniu usamvcluj ro
PO-65 Procedura predare-primire soft
PO-66 Procedura predare-primire computer-server
PO-67 Procedura pentru alocare ip public
PO-68 Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
PO-69 Elaborarea proiectului de buget venituri si cheltuieli
PO-70 Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu
PO-71 Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in numerar lei
PO-72 Efectuarea inventarierii patrimoniului
PO-73 Intocmirea, aprobarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale
PO-74 Decontarea cheltuielilor de delegare in alta localitate in interesul serviciului
PO-75 Eliberearea din magazie a materialelor pentru consum
PO-76 Transmiterea fara plata a bunurilor aflate in stare de functionare
PO-77 Valorificarea activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-78 Casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-79 Evidenta obiectelor de inventar la locurile de utilizare si/sau pastrare
PO-80 Operatiunile de casa
PO-81 Evidenta bunurilor primite prin donatie
PO-82 Pastrarea si arhivarea documentelor contabile
PO-84 Actualizarea periodica a materialelor de studiu ID
PO-85 Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala ID
PO-86 Evaluarea performantelor coordonatorilor de discipline, cadrelor didactice evaluatoare si a tutorilor
PO-87 Perfectionarea personalului didactic si administrativ ID
PO-88 Managementul parteneriatelor

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ TÜV AUSTRIA-ROMANIA
(conform SR EN ISO 9001:2008 din 17 februarie 2010)