STRUCTURA INSTITUTIONALA DE ASIGURARE A CALITĂŢII IN USAMV CLUJ-NAPOCA

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară

Rector

Prof. Dr. Cornel Cătoi

Prorectoratul cu asigurarea calității, informatizare și imagine

Prof. Dr. Ioana Pop

Departamentul de asigurare a calității în USAMV

Referent,
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

Dr. ing Doru Sabău

Secretar DAC

Ec. Diana Hot

Comisia de Asigurare a Calității la nivel de Facultăți

Facultatea de Agricultură

Decan

Prof. Dr. Roxana Vidican

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Agricultură

Conf. Dr. Tania Mihăiescu

Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente


Departamentul I
Ştiinţe Tehnice si Ştiinţele Solului

Prof. Dr. Sorin Stănilă

Prof. Dr. Laura Paullete


Departamentul II
Cultura Plantelor

Șef lucrări Dr. Adriana Morea

Șef lucrări Dr. Cristina Moldovan


Departamentul III
Protecţia Plantelor și a Mediului

Şef lucrări Dr. Petrescu-Mag Ioan Valentin

Șef lucrări Dr. Suciu Loredana


 

Facultatea de Horticultură

Decan

Prof. Dr. Viorel Mitre

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Horticultură

Șef lucrări Dr. Jutka Deak

Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente


Departamentul I  
Horticultură si Peisagistică

Conf. Dr. Rodica Pop

Șef lucrări Dr. Sonia Borş–Oprişa


Departamentul II
Silvicultură

Şef lucr. Dr. Horia Vlaşin

Șef lucrări Dr. Alexandru Apahidean


Departamentul III
Ştiinţe Economice

Lector Dr. Ileana Andreica

Conf. Dr. Mărioara Ilea


Departamentul IV
Măsurători Terestre si Ştiinţe Exacte
    

Şef lucrări Dr. Diana Ficior

Lector Dr. Cristina Rus


 

Facultatea de Zootehnie - Biotehnologii

Decan

Prof. Dr. Daniel Dezmirean

Responsabil Asigurarea Calităţii pe Facultate
Facultatea de Zootehnie-Biotehnologii

Șef lucrări Dr. Ancuța Rotaru

Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente


Departamentul I
Discipline Fundamentale - Biotehnologii

Șef lucr. Dr. Ileana Miclea

Șef lucrări Dr. Daniel Cocan


Departamentul II
Discipline Tehnologice-Zootehnie

Conf. Dr. Ladoși Daniela

Sef lucrări Lavinia Muntean


 

Facultatea de Știința Technologia Alimentelor

Decan

Prof.Dr. Maria Tofană

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Ştiinţa Tehnologia Alimentelor

Conf. Dr. Dorin Ţibulcă

Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente


Departamentul I
Ingineria Produselor Alimentare
           

Șef lucrări Dr. Simona Man

Asist. Dr. Teodora Coldea


Departamentul II
Știința Alimentelor

Șef lucrări Dr. Loredana Leopold

Asist. Dr. Liana Salanță


 

Facultatea de Medicină Veterinară

Decan

Prof. Dr. Nicodim Fit

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Medicină

Conf. Dr. Sorin Daniel Dan

Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente


Departamentul I - 
Ştiinţe Preclinice

Şef lucrări Dr. Vasile Rus

Şef lucrări Dr Dumitriţa Rugină


Departamentul II
Producţii Animaliere și
Siguranţa Alimentară

Şef lucrări Dr. Alexandra Tăbăran

Şef lucrări Dr. Andrei Szakacs


Departamentul III
Ştiinţe Clinice și Paraclinice

Asist. Dr. Orsolya Sarpataki

Conf. Dr. Bogdan Sevastre


Departamentul IV
Ştiinţe Clinice

Conf. Dr. Mihai Cenariu

Şef lucrări Dr. Mihaela Niculae


 

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)