REZULTATELE AUTOEVALUĂRILOR 2012

Rezultate autoevaluare 2012

Raspuns contestatii

Raspuns sesizari

 

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)