REZULTATELE AUTOEVALUĂRILOR 2013

Rezultate autoevaluare 2013

Răspuns contestaţii şi sesizări - primul interval

Răspuns contestaţii şi sesizări - al doilea interval

 

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)