Planul strategic, ca funcţie esenţială a managementului calităţii consolidează misiunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii. Acesta reprezintă arta de a folosi ansamblul măsurilor de planificare, organizare şi conducere a obiectivelor departamentului în vederea asigurării succesului acestora.

Plan strategic 2008-2011

Plan strategic 2012-2015

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
(conform Raportului Consiliului ARACIS nr.10467 din 17.12.2009)

CERTIFICATĂ CERTIND
(conform SR EN ISO 9001:2015 din 28 noiembrie 2017)