COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

COMISIA DE MONITORIZARE - STRUCTURA

  - STRUCTURA - 09.10.2018 - STRUCTURA - 09.10.2019
-
STRUCTURA - 19.05.2020

COMISIA DE MONITORIZARE - DOCUMENTE

- Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2018 - Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2018   - Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2019

- Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2019   - Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2019   - Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2020

  - Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2020

  - Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2020

  - Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2021

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND