Programe de studii propuse aprobării senatului în vederea evaluării de către A.R.A.C.I.S.


Facultatea de Medicină Veterinara

Medicină Veterinara (în limba engleză)

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Biotehnologii pentru industria alimentara

Facultatea de Stiinta si Tehnologia alimentului

Ingineria Produselor alimentare

Raport Programe Studii 2021