Programe de studii propuse aprobării Senatului în vederea evaluării de către A.R.A.C.I.S.

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină Veterinara (în limba engleză)

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Biotehnologii pentru industria alimentară

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentului

Ingineria Produselor alimentare

Rapoarte - Programe Studii 2021

Structura şi conținutul unui Raport de autoevaluare

QAFIN