Autoevaluare 2016

Prezentare autoevaluare 2016

* pentru probleme tehnice, legate de deschiderea fișelor în intranet, vă rugăm să faceți sesizări la adresa de e-mail: rsobolu@usamvcluj.ro

* pentru nelămuriri legate de modalitatea de completare a fișelor, vă rugăm sa contactați Responsabilii cu asigurarea calității de la nivel de facultăți

Calendar autoevaluare 2016

Pentru cadre didactice şi cercetători:

Fișa A (var.2014)

Fișa B (var. 2013)

Notă internă 1843/2013

Erată notă internă 1843/2013

Pentru doctoranzi şi postdoctoranzi (fără activitate didactică):

NOTĂ: doctoranzii şi postdoctoranzii cu activitate didactică, vor completa Fişele A şi B

Fișa C (var. 2015)

Fișa D (var. 2015)

Notă internă CSUD

 

Rezultate autoevaruare 2016

Rezultate contestații autoevaluare 2016

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND