Certificari

       Managementul universitar din USAMV CN a demonstrat o preocupare continuă în domeniul calităţii implementând în anul 2010 sistemul de management conform EN ISO 9001:2008 certificat de TUV Austria cu valabilitate între anii 2010-2013. Acesta a fost reînnoit în anul 2013 cu valabilitate între anii 2013-2016. La expirarea certificării TUV Austria universitatea a contactat firma CERTIND pentru implementarea noului standard ISO 9001:2015.

     USAMV CN a certificat “activităţile de învăţământ superior pentru licenţă, master şi doctorat, studii postuniversitare şi învăţământ pe tot parcursul vieţii în domeniile: fundamentale, de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară, inclusiv activitatea clinică în domeniul medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii. Activităţi de cercetare-dezvoltare şi consultanţă, inovare şi transfer academic. Management academic şi activităţi administrative.”

                       

Certificat.ISO.9001:2008
2010 – 2013
Certificat.ISO.9001:2008
2013 – 2016
Certificat.ISO.9001:2015
2017 – 2020
Certificat.ISO.9001:2015
2021 – 2023

   

Certificat.ISO.9001:2015 2023 – 2025

       Managementul universitar din USAMV CN a demonstrat o preocupare continuă în domeniul calităţii implementând în anul 2010 sistemul de management conform EN ISO 9001:2008 certificat de TUV Austria cu valabilitate între anii 2010-2013. Acesta a fost reînnoit în anul 2013 cu valabilitate între anii 2013-2016. La expirarea certificării TUV Austria universitatea a contactat firma CERTIND pentru implementarea noului standard ISO 9001:2015.

     USAMV CN a certificat “activităţile de învăţământ superior pentru licenţă, master şi doctorat, studii postuniversitare şi învăţământ pe tot parcursul vieţii în domeniile: fundamentale, de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară, inclusiv activitatea clinică în domeniul medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii. Activităţi de cercetare-dezvoltare şi consultanţă, inovare şi transfer academic. Management academic şi activităţi administrative.”

                       

Certificat.ISO.9001:2008
2010 – 2013
Certificat.ISO.9001:2008
2013 – 2016
Certificat.ISO.9001:2015
2017 – 2020
Certificat.ISO.9001:2015
2021 – 2023

De asemenea, în anul 2015, DAC a implementat Manualul Sistemului Integrat de Management al Calităţii împreună cu procedurile corespunzătoare. Acest manual a fost întocmit în baza Ordinului de Ministru 946/2006 şi completat de Ordinul de Ministru 1649/2011. Acest Manual împreună cu procedurile aferente asigurau modul de funcţionare al Controlului Managerial Intern.

      În anul 2018 Manualul Sistemului de Management al Calităţii elaborat după standardul EN ISO 9001:2008 a fost revizuit şi completat conform standardelor prevăzute de SR EN ISO 9001:2015. De asemenea procedurile au fost revizuite şi modificate conform noilor cerinţe.

De asemenea, în anul 2015, DAC a implementat Manualul Sistemului Integrat de Management al Calităţii împreună cu procedurile corespunzătoare. Acest manual a fost întocmit în baza Ordinului de Ministru 946/2006 şi completat de Ordinul de Ministru 1649/2011. Acest Manual împreună cu procedurile aferente asigurau modul de funcţionare al Controlului Managerial Intern.

      În anul 2018 Manualul Sistemului de Management al Calităţii elaborat după standardul EN ISO 9001:2008 a fost revizuit şi completat conform standardelor prevăzute de SR EN ISO 9001:2015. De asemenea procedurile au fost revizuite şi modificate conform noilor cerinţe.