Conducători doctorat

Agronomie
Perju Teodosie CV Protecţia plantelor
Savatti Mircea CV Genetică şi ameliorarea plantelor
Salontai Alexandru CV Fitotehnie
Muntean Leon CV Fitotehnie
Blaga Gheorghe CV Pedologie
Rusu Mihai CV Agrochimie
Morar Gavrilă CV Fitotehnie
Rotar Ioan CV Producerea şi păstrarea furajelor
Botez Constantin CV Genetică şi ameliorarea plantelor
Mărghitaş Marilena CV Agrochimie
Criveanu Horia Radu CV Biofizică
Dîrja Marcel CV Înbunătăţiri funciare
Muste Sevastiţa CV Materii prime vegetale
Oltean Ion CV Protecţia plantelor
Păcurar Ioan CV Pedologie
Puia Carmen CV Protecţia plantelor
Mihai Gheorghe CV Producerea şi păstrarea furajelor
Merce Emilian CV Management şi marketing în agricultură
Luca Emil CV Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
Budiu Viorel CV Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
Ciotlăuş Ana CV Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
Duda Matei Marcel CV Fitotehnie
Oroian Ioan Gheoghe CV Protecţia plantelor
Rusu Teodor CV Agrotehnică
Vidican Mirela Roxana CV Microbiologie
Narayanan Rangesan CV
Coman Mirela Ana CV
Sava Camelia CV
Horticultură
Indrea Dumitru CV Legumicultură
Ardelean Marin CV Genetică şi ameliorarea plantelor
Zaharia Dumitru CV Floricultură şi arboricultură ornamentală
Pamfil Doru CV Genetică şi ameliorarea plantelor
Ropan Gavril CV Pomicultură
Apahidean Al. Silviu CV Legumicultură
Apahidean Maria CV Legumicultură
Sestraş Radu CV Genetică şi ameliorarea plantelor
Pop Nastasia CV Viticultură
Cantor Maria CV Floricultură şi arboricultură ornamentală
Măniuţiu Dănuţ Nicolae CV Legumicultură
Mitre Viorel CV Pomicultură
Biotehnologii
Socaciu Carmen CV Biochimia şi biotehnologia produselor agroalimentare
Britton George CV Biotehnologii vegetale
Diehl Horst CV Biofizica şi biotehnologia produselor agroalimentare
Gleizes Michel CV Biotehnologii vegetale
Tofană Maria CV Biotehnologii vegetale
Vodnar Dan Cristian CV Biotehnologii alimentare
Nicolae Corcionivoschi CV Biotehnologii
Negruţiu Ioan CV
Zootehnie
Mărghitaş Liviu CV Tehnologia produselor animaliere
Velea Constantin CV Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Bud Ioan CV Animale de blană – vânat şi piscicultură
Mureşan Gheorghe CV Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Vlaic Augustin CV Genetică şi ameliorarea animalelor
Miclea Vasile CV Biologia reproducţiei
Mireşan Vioara CV Fiziologia animalelor
Şara Aurel CV Alimentaţia animalelor
Oroian Teofil Eugen CV Genetică şi ameliorarea animalelor
Mierliță Pantea Daniel CV Zootehnie