COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

        Conf. Dr. Rodica Vârban - Reprezentant Facultatea de Agricultură

        Șef lucr. dr. Jutka-Eva Deak - Reprezentant Facultatea de Horticultură

        Conf. Dr. Sorin Dan - Reprezentant Facultatea de Medicină Veterinară

        Conf. Dr. Dorin Ţibulcă - Reprezentant Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

        Conf. Dr. Simona Pașcalău - Reprezentant Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

        Conf. dr. Ioana Roman - Reprezentant al Sindicatului USAMV Cluj-Napoca

        Student Roxana Mariș - Reprezentant Studenți

Conform Hotărârii de Senat nr.7942/15.05.2020

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND