COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII USAMV CN


Conf. Dr. Rodica Vârban - Reprezentant Facultatea de Agricultură

Conf. Dr. Jutka-Eva Deak - Reprezentant Facultatea de Horticultură

Conf. Dr. Sorin Dan - Reprezentant Facultatea de Medicină Veterinară

Prof. dr. Adriana Paucean- Reprezentant Scoala Doctorala

Conf. Dr. Simona Pașcalău - Reprezentant Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Conf . dr. Ioana Roman- Reprezentant Sindicat USAMV

Student Roxana Mariș - Reprezentant Studenți

Conform Hotărârii de Senat nr.7942/15.05.2020

Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității la nivelul Şcolilor Doctorale


Şcoala Doctorală de Ştiințe Agricole Inginereşti

Prof. Dr. Marcel Dȋrja

Prof. Dr. Diana Dumitraş

Drd. Patricia Lia Muntean

Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară
Clinici

Prof. Dr. Papuc Ionel

Prof. Dr. Dana Pusta

Drd. Cătălina Matei

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND