ARACIS 2017

METODOLOGIA de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Standarde specifice de evaluare pentru Comisia de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară


ARACIS

METODOLOGIA de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior

Standarde specifice de evaluare pentru Comisia de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară

GHIDUL ACTIVITĂłILOR DE EVALUARE A CALITĂłII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE SI A INSTITUłIILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT SUPERIOR

Partea I

GHIDUL ACTIVITĂłILOR DE EVALUARE A CALITĂTII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE SI A INSTITUTIILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR

Patrea II

EVALUAREA EXTERNĂ ÎN VEDEREA ACREDITĂRII INSTITUTIONALE

Coperta Fisa vizitei

Fisa vizitei evaluare -cerinte normative obligatorii

Fisa vizitei -standarde si indicatori de performanta

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

Partea III

EVALUAREA EXTERNĂ A CALITĂTII ACADEMICE DIN INSTITUTIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE (EVALUAREA EXTERNĂ INSTITUTIONALĂ)

Coperta Fisa vizitei

Fisa vizitei evaluare -cerinte normative obligatorii

Fisa vizitei -standarde si indicatori de performanta

anexa 1

anexa 2

anexa 3

anexa 4

Modificari Ghid-Partea a III-a:  6.2. Urmarirea desfasurarii evaluarii la nivelul Consiliului Agentiei

Partea IV

GHIDUL PENTRU EVALUAREA EXTERNĂ A DEPARTAMENTELOR PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD)

Partea V

EVALUAREA EXTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII OFERITE PRIN ÎNVĂłĂMÂNT LA DISTANTĂ

Partea VI

EVALUAREA EXTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII OFERITE PRIN ÎNVĂłĂMÂNT CU FRECVENTĂ REDUSĂ

Fisa_suplimentara

LEGISLAŢIE

HG 1175-2006 Organizarea studii licenta - Lista domenii

HG_404-2006 Organizare studii masterat

HG_890_2008 Titluri si calificari absolventi

HG_1717_2008 Abrogare pt. studii doctorat

Legea 287 Consortiilor universitare

Legea 288 Organizarea studiilor universale

Ordin 4491/06.07.2005 PRIVIND Organizarea ŞI DESFĂŞURAREA studiiLOR UNIVERSITARE DE doctorat ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006

Ordonanta Urgenta 75-2005 - Asigurarea Calitatii Educatiei

OUG_nr._167/2008 ORDONAŢA DE URGENŢĂ PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 128/1997 PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC, REFERITOARE LA NORMAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE SI DE CERCETARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT ŞI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE DOCTORAT

ORDONANŢA URGENŢĂ 75-2005 ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI (ACTUALIZATĂ)

LEGEA NR. 1/2001 (ACTUALIZATĂ LA 01.01.2014) - LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

HOTĂRÂREA NR. 681 DIN 29 IUNIE 2011 PRIVIND APROBAREA CODULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

LEGEA CONSORŢIILOR UNIVERSITARE NR. 287/2004 REPUBLICATĂ 2014

LEGEA NR. 288/2004 PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE - ACTUALIZATĂ

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND