Domenii de doctorat

Agronomie

Protecţia plantelor
Pedologie
Genetică şi ameliorarea plantelor
Agrotehnică
Fitotehnie
Agrochimie
Producerea şi păstrarea furajelor
Biofizică
Înbunătăţiri funciare
Materii prime vegetale
Management şi marketing în agricultură
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
Microbiologie

Horticultură

Legumicultură
Genetică şi ameliorarea plantelor
Floricultură şi arboricultură ornamental
Pomicultură
Viticultură

Biotehnologii

Biochimia şi biotehnologia produselor agroalimentare
Biotehnologii vegetale
Biofizica şi biotehnologia produselor agroalimentare
Biotehnologii alimentare

Zootehnie

Tehnologia produselor animaliere
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Animale de blană – vânat şi piscicultură
Biologia reproducţiei
Fiziologia animalelor
Alimentaţia animalelor
Genetică şi ameliorarea animalelor

Medicină Veterinară

Boli infecţioase
Morfologie normală şi patologică
Obstetrică şi andrologie veterinară
Zooigienă
Boli parazitare
Semiologie şi patologie medical
Zooigienă
Microbiologie – imunologie
Patologie chirurgicală
Tehnologie şi expertiză sanitar veterinară
Zootehnie generală şi special
Boli parazitare
Farmacologie şi toxicology
Fiziologie normală şi patologică
Anesteziologie, Propedeutică şi Tehnici chirurgicale