Domenii doctorat

Agronomie
Protecţia plantelor
Pedologie
Genetică şi ameliorarea plantelor
Agrotehnică
Fitotehnie
Agrochimie
Producerea şi păstrarea furajelor
Biofizică
Înbunătăţiri funciare
Materii prime vegetale
Management şi marketing în agricultură
Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor
Microbiologie
Horticultură
Legumicultură
Genetică şi ameliorarea plantelor
Floricultură şi arboricultură ornamental
Pomicultură
Viticultură
Biotehnologii
Biochimia şi biotehnologia produselor agroalimentare
Biotehnologii vegetale
Biofizica şi biotehnologia produselor agroalimentare
Biotehnologii alimentare
Zootehnie
Tehnologia produselor animaliere
Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor
Animale de blană – vânat şi piscicultură
Biologia reproducţiei
Fiziologia animalelor
Alimentaţia animalelor
Genetică şi ameliorarea animalelor