Norme interne privind elaborarea, revizuirea si aprobarea fiselor de post aferente functiilor didactice auxiliare si nedidactice (aprobate in Consiliul de Administratie din 22.09.2017)


FISA POSTULUI - CADRE DIDACTICE

FISA POSTULUI - CERCETARE PE PERIOADA DETERMINATA

FISA POSTULUI - CERCETARE PE PERIOADA NEDETERMINATA

FISA POSTULUI - PERSONAL NEDIDACTIC

Anexa 2 Indicatii privind completarea formularului fisei de post

Anexa 3 la fisa postului cuprinzand responsabilitatile in domeniul sanatatii, securitatii in munca si apararii impotriva incendiilor

Anexa 4 la fisa postului pentru functiile de conducere (rector, prorectori si decani) cuprinzand responsabilitatile in domeniul sistemului de management al calitatii

 

 

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND