Misiunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii (DAC) este de a sprijini managementul universităţii în realizarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie prin acţiuni specifice, de asigurare a condiţiilor de evaluare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, integrate în Sistemul de Asigurare a Calităţii.
Sistemul de Asigurare a Calităţii de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca operează la toate nivelurile instituţiei, în trei arii principale:

  Capacitatea instituţională
  Eficacitatea educaţională
  Managementul calităţii

Ca departament de specialitate, DAC ocupă o poziţie centrală în cadrul sistemului de asigurare a calităţii, fiind responsabil de elaborarea procedurilor/instrumentelor de asigurare şi evaluare a calităţii, de organizarea proceselor de audit şi evaluare a calităţii şi de gestiune a datelor referitoare la calitate.

Astfel îşi propune :

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND