MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALUTATII

MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII

MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII editia II, revizia 1 - 2018

Model procedura operaţionala

Model procedura operaţionala - 2018

PROCEDURI OPERATIONALE

PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrarilor
PS-03 Audit intern
PS-04 Controlul produsului/serviciului neconform
PS-05 Actiuni corective
PS-06 Actiuni preventive
PS-07 Codul de etica si deontologie universitara
PS-08 Inventarierea functiilor sensibile
PO-01 Analiza efectuata de management
PO-01 Analiza efectuata de management - 2018
PO-02 Competenta, conştientizare, instruire
PO-02 Competenta, conştientizare, instruire - 2018
PO-03 Managementul resurselor umane
PO-04 Mentenanţa echipamentelor
PO-05 Achiziţii
PO-06 Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare
PO-07 Comunicarea interna
PO-08 Evaluarea satisfacţiei clientului si tratarea reclamaţiilor
PO-09 Semnarea şi înregistrare contractelor de muncă Cumul de funcţii pentru activitatea de cercetare
PO-10 Recrutarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-11 Angajarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-12 Angajarea Personalului didactic
PO-13 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic
PO-14 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar
PO-15 Întocmirea statelor de plată
PO-16 Încetarea contractului de muncă
PO-17 Sancţionare personalului didactic şi nedidactic auxiliar
PO-18 Autoevaluarea activitatii didactice si cercetare
PO-19 Desfăşurarea activităţii în Centrul de Informatizare şi Comunicaţii
PO-19 Desfăşurarea activităţii în Centrul de Informatizare şi Comunicaţii - 2018
PO-20 Desfăşurarea activităţii Biroul de comunicare şi Relaţii Publice
PO-20 Desfăşurarea activităţii Biroul de comunicare şi Relaţii Publice - 2018
PO-21 Descrierea activităţii de achiziţie a publicaţiilor
PO-21 Descrierea activităţii de achiziţie a publicaţiilor - 2018
PO-22 Descrierea activităţii. de evidenta şi catalogare a cărţilor
PO-22 Descrierea activităţii. de evidenta şi catalogare a cărţilor - 2018
PO-23 Descrierea activităţii de evidenta şi catalogare a revistelor
PO-23 Descrierea activităţii de evidenta şi catalogare a revistelor - 2018
PO-24 Descrierea activităţii de schimb interbibliotecară
PO-24 Descrierea activităţii de schimb interbibliotecară - 2018
PO-25 Descrierea activităţii de eliberare a legitimaţiei de bibliotecă
PO-25 Descrierea activităţii de eliberare a legitimaţiei de bibliotecă - 2018
PO-26 Descrierea activităţii de împrumut carte şi acces sala
PO-26 Descrierea activităţii de împrumut carte şi acces sala - 2018
PO-27 Descrierea activităţii de gestionare a bibliot. filiale
PO-27 Descrierea activităţii de gestionare a bibliot. filiale - 2018
PO-28 Descrierea activităţii de împrumut interbibliotecară
PO-28 Descrierea activităţii de împrumut interbibliotecară - 2018
PO-29 Descrierea activităţii de întocmire şi actualizare a registrului de risc
PO-29 Descrierea activităţii de întocmire şi actualizare a registrului de risc - 2018
PO-30 Finalizarea studiilor de licenţa
PO-31 Finalizarea studiilor de masterat
PO-32 Activitatea de funcţionare a DIDFR
PO-33 Descrierea activităţii de funcţionare - ERASMUS+
PO-33 Descrierea activităţii de funcţionare - ERASMUS+ - 2018
PO-34 Deplasarea cadrelor didactice în străinătate
PO-34 Deplasarea cadrelor didactice în străinătate - 2018
PO-35 Deplasarea doctoranzilor în străinătate
PO-35 Deplasarea doctoranzilor în străinătate - 2018
PO-36 Preluarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini
PO-36 Preluarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini - 2018
PO-37 Metodologie privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare-2022
PO-38 Descrierea activităţii de analiza a managementului Staţiunii Didactice şi Experimentale (SDE)
PO-39 Acordarea burselor
PO-40 Exmatricularea studenţilor romani la propunerea facultăţilor
PO-41 Întreruperea studiilor
PO-42 Reînmatriculare studenţi romani
PO-43 Reluarea studiilor
PO-44 Activitatea profesionalA a studenţilor
PO-45 Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii de licenta-2022
PO-46 Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii de masterat-2022
PO-47 Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare doctorale-2022
PO-48 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
PO-49 Descrierea activităţii a DPPD
PO-50 Mentinerea calitatii de titular in invatamant in anul universitar 2012-2013
PO-51 Acodradrea gradaţiei de merit si a sporului de performanta academica
PO 51 Acodradrea gradaţiei de merit si a sporului de performanta academica - aprobata in Senat 08.02.2018
PO 51 Acodradrea gradaţiei de merit si a sporului de performanta academica - aprobata in Senat 08.03.2022
PO-52 Majorare salar încadrare 10%
PO-53 Promovarea ofertei educationale si recrutare absolventi liceu
PO-55 Imbunătăţirea calităţii activitatii didactice în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi
PO-55 Imbunătăţirea calităţii activitatii didactice în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi - 2018
PO-56 Evaluare personal didactic auxiliar si nedidactic
PO-57 Postarea informatiilor pe site-ul universitatii
PO-58 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
PO-58 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti - 2018
PO-59 Informarea cadrelor didactice privind norma didactica
PO-60 Evaluare colegială
PO-60 Evaluare colegială - 2018
PO-61 Evaluare directorului de departament
PO-62 Procedura privind recunoasterea de catre scoala doctorala a unor module si stagii din cadrul programului de master
PO-62 Procedura privind recunoasterea de catre scoala doctorala a unor module si stagii din cadrul programului de master -2018
PO-63 Procedura pentru alocare subdomeniu usamvcluj.ro
PO-63 Procedura pentru alocare subdomeniu usamvcluj.ro - 2018
PO-64 Procedura alocare adresa de email
PO-64 Procedura alocare adresa de email - 2018
PO-65 Procedura predare-primire soft 
PO-65 Procedura predare-primire soft  - 2018
PO-66 Procedura predare-primire computer-server 
PO-67 Procedura pentru alocare ip public 
PO-67 Procedura pentru alocare ip public  - 2018
PO-68 Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
PO-69 Elaborarea proiectului de buget venituri si cheltuieli
PO-70 Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu
PO-71 Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in numerar lei
PO-72 Efectuarea inventarierii patrimoniului
PO-73 Intocmirea, aprobarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale
PO-74 Decontarea cheltuielilor de delegare in alta localitate in interesul serviciului
PO-75 Eliberearea din magazie a materialelor pentru consum
PO-76 Transmiterea fara plata a bunurilor aflate in stare de functionare
PO-77 Valorificarea activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-78 Casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar
PO-79 Evidenta obiectelor de inventar la locurile de utilizare si/sau pastrare
PO-80 Operatiunile de casa
PO-81 Evidenta bunurilor primite prin donatie
PO-82 Pastrarea si arhivarea documentelor contabile
PO-83 Monitorizarea planului de invatamant ID
PO-84 Actualizarea periodica a materialelor de studiu ID
PO-85 Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala ID
PO-86 Evaluarea performantelor coordonatorilor de discipline, cadrelor didactice evaluatoare si a tutorilor
PO-87 Perfectionarea personalului didactic si administrativ ID
PO-88 Recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate
PO-89 Desfășurarea activității în cadrul Oficiului juridic
PO-89 Desfășurarea activității în cadrul Oficiului juridic - 2018
PO-90 Achizitia directa de produse/servicii/lucrari
PO-91 Descrierea activităţii de asigurare a intervenţiilor, întreţinerea şi repararea patrimoniului
PO-92 Descrierea activităţii de efectuare a curățeniei și dezinfecției în spațiile de învățământ
PO-93 Descrierea activităţii de întreţinerea parcului din universitate
PO-94 Programul de asigurare si imbunatatire a activitatii de audit
PO-94 Programul de asigurare si imbunatatire a activitatii de audit - 2018
PO-95 Desfasurarea misiunii de audit. Interventia la fata locului
PO-95 Desfasurarea misiunii de audit. Interventia la fata locului - 2018
PO-96 Elaborarea proiectului planului anual
PO-96 Elaborarea proiectului planului anual - 2018
PO-97 Pregatirea misiunii de audit intern
PO-97 Pregatirea misiunii de audit intern - 2018
PO-98 Raportarea rezultatelor misiunii de audit
PO-98 Raportarea rezultatelor misiunii de audit - 2018
PO-99 Urmarirea recomandarii misiunii de audit
PO-99 Urmarirea recomandarii misiunii de audit - 2018
PO-100 Elaborarea proiectului planului strategic
PO-100 Elaborarea proiectului planului strategic - 2018
PO-101 Organizarea controlului financiar preventiv propriu (SDE)
PO-102 Organizarea și desfășurarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii SDE
PO-103 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Cojocna
PO-104 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii de Cercetări Horticole Cluj-Napoca
PO-105 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Jucu
PO-106 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Hoia
PO-107 Organizarea controlului intern în domeniul financiar-contabil al SDE
PO-108 Întocmirea, aprobarea şi înregistrarea planului anual de control în domeniul financiar-contabil
PO-109 Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale (SDE)
PO-110 Organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor SDE
PO-111 Angajarea cheltuielilor SDE
PO-112 Plata cheltuielilor SDE
PO-113 Lichidarea cheltuielilor SDE
PO-114 Ordonanţarea cheltuielilor SDE
PO-115 Înserierea şi numerotarea formularelor financiar contabile ale SDE
PO-116 Organizarea și desfășurarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii SDE
PO-117-Procedura pentru initiere, aprobare, monitorizare si evaluare periodica a programelor de studii
PO-117 Procedura pentru initiere, aprobare, monitorizare si evaluare periodica a programelor de studii - 2018
PO-118 Procedura de elaborare a planurilor de invatamant
PO-119 Procedura operationala - Metodologie de depunere la ARACIS a dosarelor de acreditare/evaluare periodica a programelor de studii licenta/master
PO-120 Procedura operationala pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Comisiei pentru relatia cu absolventii din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca
PO-121 Procedura operationala pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Consiliului Consultativ din Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca
PO-122 Procedura operațională privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul superior obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată în străinătate
PO-123 Procedura operațională pentru recunoașterea de către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate
PO-124 Accesul cadrelor didactice si a cercetatorilor la baza materiala destinata activitatii de cercetare
PO-125 Procedura operationala pentru evaluarea si monitorizarea internă a scolilor doctorale
PO-126 Procedura operationala privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare- dezvoltare
PO-127 Procedura operationala privind preventia si asigurarea respectarii normelor de etica si integritate academica in cadryul IOSUD USAMNCN

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND