STRUCTURA INSTITUTIONALA DE ASIGURARE A CALITĂŢII IN USAMV CLUJ-NAPOCA

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară

Rector

Prof. Dr. Cornel Cătoi

Prorector asigurarea calității

Prof. Dr. Andrea Bunea

Departamentul de asigurare a calității în USAMV

Referent,
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii

Secretar DAC

Ec. Diana Hot

Comisia de Asigurare a Calității la nivel de Facultăți

Facultatea de Agricultură

Decan

Prof. Dr. Roxana Vidican

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Agricultură

Conf. Dr. Tania Mihăiescu

Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente


Departamentul I
Ştiinţe Tehnice si Ştiinţele Solului

Prof. Dr. Sorin Stănilă

Prof. Dr. Laura Paullete


Departamentul II
Cultura Plantelor

Șef lucrări Dr. Adriana Morea

Conf.dr. Loredana Suciu


Departamentul III
Ingineria și protecția mediului

Conf. Dr. Petrescu-Mag Ioan Valentin

Șef lucrări Dr. Safirescu Călin


 

Facultatea de Horticultură

Decan

Prof. Dr. Viorel Mitre

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Horticultură

Conf Dr. Jutka Deak

Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente


Departamentul I  
Horticultură si Peisagistică

Conf. Dr. Rodica Pop

Șef lucrări Dr. Păunița-Iuliana Boancă


Departamentul II
Silvicultură

Conf. Dr. Horia Vlaşin

Șef lucrări Dr. Alexandru Colișar


Departamentul III
Ştiinţe Economice

Prof. dr. Mărioara Ilea

Lect. dr. Ileana Andreica


Departamentul IV
Măsurători Terestre si Ştiinţe Exacte
    

Lector. Dr. Cristina-Olimpia Rus

Șef lucr. Dr. Diana Ficior


 

Facultatea de Zootehnie - Biotehnologii

Decan

Prof. Dr. Daniel Dezmirean

Responsabil Asigurarea Calităţii pe Facultate
Facultatea de Zootehnie-Biotehnologii

Șef lucrări Dr. Anamaria Vatca

Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente


Departamentul I
Discipline Fundamentale - Biotehnologii

Șef lucr. Dr. Ileana Miclea

 

Conf. Dr. Daniel Cocan


Departamentul II
Discipline Tehnologice-Zootehnie

Șef lucr. Dr. Mihai Suteu

 

Sef lucrări Dr. Eugen Jurco

 


 

Facultatea de Știința Technologia Alimentelor

Decan

Prof.Dr. Elena Mudura

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Ştiinţa Tehnologia Alimentelor

Conf. Dr. Dorin Ţibulcă

Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente


Departamentul I
Ingineria Produselor Alimentare
           

Șef lucrări Dr. Simona Man

Șef lucrări Dr. Teodora Coldea


Departamentul II
Știința Alimentelor

Conf. Dr. Loredana Leopold

Șef lucrări. Dr. Liana Salanță


Asist. Dr. Carmen Rodica Pop


Șef lucrări dr. Zorița Diaconeasa


 

Facultatea de Medicină Veterinară

Decan

Prof. Dr. Nicodim Fit

Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Medicină

Conf. Dr. Sorin Daniel Dan

Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente


Departamentul I - 
Ştiinţe Preclinice

Asist. Dr. Cristian Martonoș

Conf. Dr. Dumitrița Rugină


Departamentul II
Producţii Animaliere și
Siguranţa Alimentară

Şef lucr. Dr. Andrei Szakacs

Șef lucr. Dr. Anamaria Blaga-Petrean


 

Departamentul III
Ştiinţe Clinice și Paraclinice

Şef lucr. Dr. Orsolya Sarpataky

Asist. Dr. Roxana Popa


Departamentul IV
Clinici

Șef lucr. Dr. Daniela Neagu

Asist. dr. Alexandra Biriș

 

 

 

Untitled Document

UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

CERTIFICATĂ CERTIND