DAC

Asigurarea calităţii învăţământului superior agronomic  reprezintă o necesitate în contextul general al modernizării  învăţământului superior din România. Calitatea în învăţământul superior agronomic cuprinde un spectru larg de probleme, corelate între ele, cum ar fi: implicarea cadrelor didactice  şi studenţilor, a întregului  personal ajutător, precum şi modul în care infrastructura existentă participă la acest proces.
Principiile generale care vizează calitatea în învăţământul superior au în vedere  transparenţa, compatibilitatea şi convertibilitatea.

În Planul Strategic al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,  calitatea ocupă un loc central  şi urmează un proces de îmbunătăţire continuu.

Una dintre componentele misiunii calitative a Universităţii o constituie asigurarea excelenţei, atât în procesul de învăţământ, cât  şi în cercetare, într-un spectru larg de specializări. Universitatea îşi propune să obţină această excelenţă într-un climat intern stimulativ intelectual, atât pentru studenţi cât şi pentru cadre didactice , climat care este în concordanţă cu exigenţele pe plan naţional şi internaţional.