PLAN OPERAȚIONAL

Planul operaţional reliefează modul de transpunere în practică a strategiei Departamentului pentru Asigurarea Calităţii. El defineşte, detailează şi cuantifică obiectivele propuse în vederea realizării acestora în condiţii optime.

Plan operațional 2008-2009

Plan operational 2010-2011

Plan Operational 2012

Plan Operational 2013

Plan Operational 2014

Plan Operational 2015

Plan operational 2016

Plan Operational 2017

Plan Operational 2018

Plan Operational 2019

Plan operational 2020

Plan Operational 2021