COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA A CALITĂȚII – UNIVERSITATE

Conf. Dr. Rodica Vârban – Reprezentant Facultatea de Agricultură
Conf. Dr. Erzsebet Buta – Reprezentant Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Prof. Dr. Sorin Dan – Reprezentant Facultatea de Medicină Veterinară
Conf. Dr. Jutka-Eva Deak – Reprezentant Facultatea de Silvicultură și Cadastru
Conf. Dr. Simona Pașcalău – Reprezentant Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Prof. dr. Adriana Paucean- Reprezentant Scoala Doctorală
Conf . dr. Ioana Roman- Reprezentant Sindicat USAMV
Student Roxana Mariș – Reprezentant Studenți