FIȘE POST

Norme interne privind elaborarea, revizuirea si aprobarea fiselor de post aferente functiilor didactice auxiliare si nedidactice (aprobate in Consiliul de Administratie din 22.09.2017) – LINK

FISA POSTULUI – CADRE DIDACTICE – LINK

FISA POSTULUI – CERCETARE PE PERIOADA DETERMINATA – LINK

FISA POSTULUI – CERCETARE PE PERIOADA NEDETERMINATA – LINK

FISA POSTULUI – PERSONAL NEDIDACTIC – LINK

Anexa 2 Indicatii privind completarea formularului fisei de post: LINK

Anexa 3 la fisa postului cuprinzand responsabilitatile in domeniul sanatatii, securitatii in munca si apararii impotriva incendiilor: LINK

Anexa 4 la fisa postului pentru functiile de conducere (rector, prorectori si decani) cuprinzand responsabilitatile in domeniul sistemului de management al calitatii:  LINK