MISIUNEA

Misiunea Departamentului pentru Asigurarea Calităţii (DAC) este de a sprijini managementul universităţii în realizarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie prin acţiuni specifice, de asigurare a condiţiilor de evaluare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, integrate în Sistemul de Asigurare a Calităţii.
Sistemul de Asigurare a Calităţii de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca operează la toate nivelurile instituţiei, în trei arii principale:

  Capacitatea instituţională
  Eficacitatea educaţională
  Managementul calităţii

Ca departament de specialitate, DAC ocupă o poziţie centrală în cadrul sistemului de asigurare a calităţii, fiind responsabil de elaborarea procedurilor/instrumentelor de asigurare şi evaluare a calităţii, de organizarea proceselor de audit şi evaluare a calităţii şi de gestiune a datelor referitoare la calitate.

Astfel îşi propune :

  • Recunoaşterea şi încurajarea competenţelor educaţionale, ştiinţifice, tehnologice şi de management a membrilor comunităţii ;
  • Promovarea cunoaşterii permanente şi inovatoare;
  • Promovarea integrării în mediul economic regional la nivel naţional;
  • Promovarea cooperarii la nivel European. Astfel încât rezultatele activităţilor purtând marca USAMV Cluj-Napoca să fie recunoscute la nivel de excelenţă în plan naţional şi internaţional.