COMISIA DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

 COMISIA DE MONITORIZARE – STRUCTURA

STRUCTURA – 09.10.2018: LINK
– STRUCTURA – 09.10.2019:
STRUCTURA – 19.05.2020: LINK

COMISIA DE MONITORIZARE – DOCUMENTE

Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2018: LINK

Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2018: LINK

Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2019: LINK


Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2019: LINK

Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2019: LINK

Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2020: LINK


Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2020: LINK

Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2020: LINK

Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2021: LINK


Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2021: LINK

Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2021: LINK

Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2022: LINK


Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2022: LINK

Raport asupra sistemului de control intern managerial 31.12.2022: LINK

Programul de dezvoltare a SCIM pentru anul 2023: LINK