ASIGURAREA CALITĂȚII

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară
Rector Prof. Dr. Cornel Cătoi
Prorector asigurarea calității Prof. Dr. Andrea Bunea
Departamentul de asigurare a calității în USAMV
Secretar DAC

Referent

Ec. Diana Hot

Doru Sabău

Comisia de Asigurare a Calității la nivel de Facultăți
Facultatea de Agricultură
Decan Prof. Dr. Roxana Vidican
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Agricultură
Conf. Dr. Tania Mihăiescu
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Ştiinţe Tehnice si Ştiinţele Solului
Prof. Dr. Sorin Stănilă
Prof. Dr. Laura Paullete
Departamentul II
Cultura Plantelor
Șef lucrări Dr. Adriana Morea
Conf.dr. Loredana Suciu
Departamentul III
Ingineria și protecția mediului
Conf. Dr. Petrescu-Mag Ioan Valentin
Șef lucrări Dr. Safirescu Călin
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Decan Prof.dr. Mugurel Jitea
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Prof. dr. Iulia Mureşan
Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente
Departamentul I
Horticultură si Peisagistică
Conf. Dr. Rodica Pop
Șef lucrări Dr. Păunița-Iuliana Boancă
Departamentul II
Ştiinţe Economice
Prof. dr. Mărioara Ilea
Lect. dr. Ileana Andreica
Facultatea de Zootehnie – Biotehnologii
Decan Prof. Dr. Daniel Dezmirean
Responsabil Asigurarea Calităţii pe Facultate
Facultatea de Zootehnie-Biotehnologii
Șef lucrări Dr. Anamaria Vâtcă
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Discipline Fundamentale – Biotehnologii
Șef lucr. Dr. Ileana Miclea
Conf. Dr. Daniel Cocan
Departamentul II
Discipline Tehnologice-Zootehnie
Asist. Andrada Ihuț
Șef. lucr. Claudia Pașca
 
Facultatea de Știința Technologia Alimentelor
Decan Prof. Dr. Elena Mudura
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Ştiinţa Tehnologia Alimentelor
Conf. Dr. Dorin Ţibulcă
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Ingineria Produselor Alimentare
Șef lucrări Dr. Simona Man
Șef lucrări Dr. Teodora Coldea
Departamentul II
Știința Alimentelor
Conf. Dr. Loredana Leopold
Șef lucrări. Dr. Liana Salanță
Asist. Dr. Carmen Rodica Pop
Șef lucrări dr. Zorița Diaconeasa
 
Facultatea de Medicină Veterinară
Decan Prof. Dr. Nicodim Fit
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Medicină
Prof. Dr. Sorin Daniel Dan
Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente
Departamentul I –
Ştiinţe Preclinice
Asist. Dr. Monica Nan
Şef lucr. Dr. Viorel Pop
Departamentul II
Producţii Animaliere și
Siguranţa Alimentară
Şef lucr. Dr. Andrei Szakacs
Șef lucr. Dr. Anamaria Blaga-Petrean
Departamentul III
Ştiinţe Clinice și Paraclinice
Şef lucr. Dr. Orsolya Sarpataky
Asist. Dr. Roxana Popa
Departamentul IV
Clinici
Șef lucr. Dr. Daniela Neagu
Asist. dr. Alexandra Biriș
Facultatea de  Silvicultură și Cadastru 
Decan Prof. dr. Tudor Sălagean
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de
 Silvicultură și Cadastru
Asist. dr. Mircea Nap
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Silvicultură
Conf. Dr. Horia Vlaşin
Șef lucrări Dr. Alexandru Colișar
Departamentul II
Măsurători Terestre si Ştiinţe Exacte
Lector. Dr. Cristina-Olimpia Rus
Șef lucr. Dr. Diana Ficior