ASIGURAREA CALITĂȚII

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară
Rector Prof. Dr. Cornel Cătoi
Prorector asigurarea calității Prof. Dr. Andrea Bunea
Departamentul de asigurare a calității în USAMV
Secretar DAC

 

Ec. Diana Hot

 

Comisia de Asigurare a Calității la nivel de Facultăți
Facultatea de Agricultură
Decan Prof. Dr. Teodor Rusu
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Agricultură
Conf. Dr. Tania Mihăiescu
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Ştiinţe Tehnice si Ştiinţele Solului
Conf. Dr. Adriana David
Prof. Dr. Laura Paullete
Departamentul II
Cultura Plantelor
Conf. Dr. Adriana Morea
Conf.dr. Loredana Suciu
Departamentul III
Ingineria și protecția mediului
Conf. Dr. Petrescu-Mag Ioan Valentin
Asist. Dr. Claudia Balint
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Decan Prof.dr. Mugurel Jitea
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală
Prof. dr. Iulia Mureşan
Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente
Departamentul I
Horticultură si Peisagistică
Conf. Dr. Rodica Pop
Șef lucrări Dr. Păunița-Iuliana Boancă
Departamentul II
Ştiinţe Economice
Prof. dr. Mărioara Ilea
Conf. dr. Ileana Andreica
Facultatea de Zootehnie – Biotehnologii
Decan Prof. Dr. Daniel Dezmirean
Responsabil Asigurarea Calităţii pe Facultate
Facultatea de Zootehnie-Biotehnologii
Conf. Dr. Anamaria Vâtcă
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Discipline Fundamentale – Biotehnologii
Conf. Dr. Ileana Miclea
Conf. Dr. Daniel Cocan
Departamentul II
Discipline Tehnologice-Zootehnie
Asist. Andrada Ihuț
Șef. lucr. Claudia Pașca
 
Facultatea de Știința Technologia Alimentelor
Decan Prof. Dr. Elena Mudura
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Ştiinţa Tehnologia Alimentelor
Conf. Dr. Liana Salanță
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Ingineria Produselor Alimentare
Șef lucr. dr. Melinda Fogarasi
Conf. Dr. Teodora Coldea
Conf. Dr. Andruța Elena Mureșan
Departamentul II
Știința Alimentelor
Conf. Dr. Loredana Leopold
Conf. Dr. Liana Salanță
Conf. Carmen Rodica Pop
Șef lucrări dr. Zorița Diaconeasa
Asist. Dr. Vasile Coman
Asist. Dr. Laura Coț
 
Facultatea de Medicină Veterinară
Decan Prof. Dr. Nicodim Fit
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de Medicină
Şef lucr. Dr. Orsolya Sarpataky
Responsabili  Asigurarea Calităţii Pe Departamente
Departamentul I –
Ştiinţe Preclinice
Asist. Dr. Monica Nan
Şef lucr. Dr. Viorel Pop
Departamentul II
Producţii Animaliere și
Siguranţa Alimentară
Conf. Dr. Andrei Szakacs
Conf. Dr. Alexandra Tăbăran
Departamentul III
Ştiinţe Clinice și Paraclinice
Șef lucr. Dr. Alexandra Dreanca
Șef lucr. Dr. Matei Ioana Buzura
Departamentul IV
Clinici
Șef lucr. Dr. Daniela Neagu
Asist. Dr. Diana Olah
Asist. Dr. Georgiana Deak
Facultatea de  Silvicultură și Cadastru 
Decan Prof. dr. Tudor Sălagean
Responsabil Asigurarea Calităţii
Facultatea de
 Silvicultură și Cadastru
Șef lucr. Mircea Nap
Responsabili  Asigurarea Calităţii pe Departamente
Departamentul I
Silvicultură
Șef lucrări dr. Irina-Maria Morar
Asist. dr. Mircea Varga
Departamentul II
Măsurători Terestre si Ştiinţe Exacte
Lector. Dr. Cristina-Olimpia Rus
Șef lucr. Dr. Diana Ficior