COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII – DOCTORAT

Şcoala Doctorală de Ştiințe Agricole Inginereşti

Prof. Dr. Marcel Dȋrja

Prof. Dr. Diana Dumitraş

Drd. Patricia Lia Muntean

Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară Clinici

Prof. Dr. Papuc Ionel

Prof. Dr. Dana Pusta

Drd. Cătălina Matei