SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII – LINK

MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII editia II, revizia 1 – 2018 – LINK

Model procedura operaţionala – 2018 – LINK

PROCEDURI OPERATIONALE

PS-01   Controlul documentelor – LINK
PS-02   Controlul înregistrarilor
PS-03   Audit intern
PS-04   Controlul produsului/serviciului neconform
PS-05   Actiuni corective
PS-06   Actiuni preventive
PS-07   Codul de etica si deontologie universitara  – LINK
PS-08   Inventarierea functiilor sensibile  – LINK
PO-01   Analiza efectuata de management – 2018 – LINK
PO-02   Competenta, conştientizare, instruire – 2018 – LINK
PO-03   Managementul resurselor umane – LINK
PO-04   Mentenanţa echipamentelor – LINK
PO-05   Achiziţii – LINK
PO-06   Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare – LINK
PO-07   Comunicarea interna – LINK
PO-08   Evaluarea satisfacţiei clientului si tratarea reclamaţiilor – LINK
PO-09   Semnarea şi înregistrare contractelor de muncă Cumul de funcţii pentru activitatea de cercetare – LINK
PO-10   Recrutarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar – LINK
PO-11   Angajarea Personalului didactic şi nedidactic auxiliar – LINK
PO-12   Angajarea Personalului didactic – LINK
PO-13   Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic – LINK
PO-14   Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar – LINK
PO-15   Întocmirea statelor de plată – LINK
PO-16   Încetarea contractului de muncă – LINK
PO-17   Sancţionare personalului didactic şi nedidactic auxiliar – LINK
PO-18   Autoevaluarea activitatii didactice si cercetare – LINK
PO-19   Desfăşurarea activităţii în Centrul de Informatizare şi Comunicaţii – LINK
PO-20   Desfăşurarea activităţii Biroul de comunicare şi Relaţii Publice – LINK
PO-21   Descrierea activităţii de achiziţie a publicaţiilor – LINK
PO-22   Descrierea activităţii. de evidenta şi catalogare a cărţilor – LINK
PO-23   Descrierea activităţii de evidenta şi catalogare a revistelor – LINK
PO-24   Descrierea activităţii de schimb interbibliotecară – LINK
PO-25   Descrierea activităţii de eliberare a legitimaţiei de bibliotecă – LINK
PO-26   Descrierea activităţii de împrumut carte şi acces sala – LINK
PO-27   Descrierea activităţii de gestionare a bibliot. filiale – LINK
PO-28   Descrierea activităţii de împrumut interbibliotecară – LINK
PO-29   Descrierea activităţii de întocmire şi actualizare a registrului de risc – LINK
PO-30   Finalizarea studiilor de licenţa – LINK
Finalizarea studiilor de licenta 2024 – LINK
PO-31   Finalizarea studiilor de masterat – LINK
Finalizarea studiilor de master 2024 –LINK
PO-32   Activitatea de funcţionare a DIDFR – LINK
PO-33   Descrierea activităţii de funcţionare – ERASMUS+ – LINK
PO-34   Deplasarea cadrelor didactice în străinătate – LINK
PO-35   Deplasarea doctoranzilor în străinătate – LINK
PO-36   Preluarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini – LINK
Preluarea dosarelor de admitere ale studentilor straini 2024 – LINK
PO-37   Metodologie privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare-2022 – LINK
PO-38   Descrierea activităţii de analiza a managementului Staţiunii Didactice şi Experimentale (SDE)
PO-39   Acordarea burselor – LINK
PO-40   Exmatricularea studenţilor romani la propunerea facultăţilor – LINK
Exmatricularea studentilor la propunerea facultatii 2024 – LINK
PO-41   Întreruperea studiilor – LINK
Intreruperea studiilor 2024 – LINK
PO-42   Reînmatriculare studenţi romani – LINK
Reinmatricularea studentilor romani 2024 – LINK
PO-43   Reluarea studiilor – LINK
Reluarea studiilor 2024 – LINK
PO-44   Activitatea profesionala a studenţilor – LINK
PO-45   Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă-2022 – LINK
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă 2024
LINK
PO-46   Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat-2022 – LINK
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat 2024 – LINK
PO-47   Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorale-2022 – LINK
PO-48   Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice – LINK
PO-49   Descrierea activităţii a DPPD – LINK
PO-50   Mentinerea calitatii de titular in invatamant in anul universitar 2012-2013 – LINK
PO-51   Acodradrea gradaţiei de merit si a sporului de performanta academica – aprobata in Senat 08.02.2018 – LINK
PO-51   Acodradrea gradaţiei de merit si a sporului de performanta academica 2022 – LINK
PO-52   Majorare salar încadrare 10% – LINK
PO-53   Promovarea ofertei educationale si recrutare absolventi liceu – LINK
PO-54   Codul de Etica si Deontologie – LINK
PO-55   Imbunătăţirea calităţii activitatii didactice în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi – LINK
Imbunătăţirea calităţii activitatii didactice în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi 2024 – LINK
PO-56   Evaluare personal didactic auxiliar si nedidactic – LINK
PO-57   Postarea informatiilor pe site-ul universitatii – LINK
PO-58   Evaluarea activitatii didactice de catre studenti – LINK
Evaluarea activitatii didactice de catre studenti 2024 – LINK
PO-59   Informarea cadrelor didactice privind norma didactica – LINK
PO-60   Evaluare colegială – LINK
Evaluarea colegiala 2024 – LINK
PO-61   Evaluare directorului de departament – LINK 
Evaluarea cadrului didactic de catre Directorul de Departament 2024 – LINK
PO-62   Recunoasterea de catre scoala doctorala a unor module si stagii din cadrul programului de master – LINK
PO-63   Procedura pentru alocare subdomeniu usamvcluj.ro – LINK
PO-64   Procedura alocare adresa de email – LINK
PO-65   Procedura predare-primire soft  – LINK
PO-66   Procedura predare-primire computer-server
PO-67   Procedura pentru alocare ip public  – LINK
PO-68   Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata – LINK
PO-69   Elaborarea proiectului de buget venituri si cheltuieli – LINK
PO-70   Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu – LINK
PO-71   Inregistrarea, acordarea si justificarea avansurilor in numerar lei – LINK
PO-72   Efectuarea inventarierii patrimoniului – LINK
PO-73   Intocmirea, aprobarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale – LINK
PO-74   Decontarea cheltuielilor de delegare in alta localitate in interesul serviciului – LINK
PO-75   Eliberearea din magazie a materialelor pentru consum
PO-76   Transmiterea fara plata a bunurilor aflate in stare de functionare – LINK
PO-77   Valorificarea activelor fixe si a bunurilor de natura obiectelor de inventar – LINK
PO-78   Casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar – LINK
PO-79   Evidenta obiectelor de inventar la locurile de utilizare si/sau pastrare – LINK
PO-80   Operatiunile de casa – LINK
PO-81   Evidenta bunurilor primite prin donatie – LINK
PO-82   Pastrarea si arhivarea documentelor contabile – LINK
PO-83   Monitorizarea planului de invatamant ID – LINK
Monitorizarea planului de invatamant ID 2024 – LINK
PO-84   Actualizarea periodica a materialelor de studiu ID – LINK
Actualizarea periodica a materialelor de studiu ID 2024 – LINK
PO-85   Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala ID – LINK
Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala in sistemul ID 2024 – LINK
PO-86   Evaluarea performantelor coordonatorilor de discipline, cadrelor didactice evaluatoare si a tutorilor – LINK
Evaluarea performantelor coordonatorilor de discipline, cadrelor didactice evaluatoare si a tutorilor 2024 – LINK
PO-87   Perfectionarea personalului didactic si administrativ ID – LINK
Perfectionarea intregului personal didactic si administrativ implicat in programele ID 2024 – LINK
PO-88   Recunoașterea de către USAMV a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate – LINK
PO-89   Desfășurarea activității în cadrul Oficiului juridic – 2018 – LINK
PO-90   Achizitia directa de produse/servicii/lucrari – LINK
PO-91   Descrierea activităţii de asigurare a intervenţiilor, întreţinerea şi repararea patrimoniului – LINK
PO-92   Descrierea activităţii de efectuare a curățeniei și dezinfecției în spațiile de învățământ – LINK
PO-93   Descrierea activităţii de întreţinerea parcului din universitate – LINK
PO-94   Programul de asigurare si imbunatatire a activitatii de audit – LINK
PO-95   Desfasurarea misiunii de audit. Interventia la fata locului – LINK
PO-96   Elaborarea proiectului planului anual – LINK
PO-97   Pregatirea misiunii de audit intern – LINK
PO-98   Raportarea rezultatelor misiunii de audit – LINK
PO-99   Urmarirea recomandarii misiunii de audit – LINK
PO-100 Elaborarea proiectului planului strategic – LINK
PO-101 Organizarea controlului financiar preventiv propriu (SDE)
PO-102 Organizarea și desfășurarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii SDE
PO-103 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Cojocna
PO-104 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii de Cercetări Horticole Cluj-Napoca
PO-105 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Jucu
PO-106 Gestionarea bunurilor materiale, obiectelor de inventar și mijlocelor fixe aflate în patrimoniul Stațiunii Hoia
PO-107 Organizarea controlului intern în domeniul financiar-contabil al SDE
PO-108 Întocmirea, aprobarea şi înregistrarea planului anual de control în domeniul financiar-contabil
PO-109 Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale (SDE)
PO-110 Organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor SDE
PO-111 Angajarea cheltuielilor SDE
PO-112 Plata cheltuielilor SDE
PO-113 Lichidarea cheltuielilor SDE
PO-114 Ordonanţarea cheltuielilor SDE
PO-115 Înserierea şi numerotarea formularelor financiar contabile ale SDE
PO-116 Organizarea și desfășurarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii SDE
PO-117 Procedura pentru initiere, aprobare, monitorizare si evaluare periodica a programelor de studii – LINK
Initierea aprobarea monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii 2024 – LINK
PO-118 Procedura de elaborare a planurilor de invatamant – LINK
PO-119 Procedura privind metodologia de depunere la ARACIS a dosarelor de acreditare/evaluare periodica a programelor de studii licenta/master – LINK
Metodologie de depunere la ARACIS a unui dosar de acreditare si evaluare periodica a programelor de studii licenta si master 2024 – LINK
PO-120 Desfasurarea activitatilor in cadrul Comisiei pentru relatia cu absolventii din USAMV Cluj-Napoca – LINK
PO-121 Desfasurarea activitatilor in cadrul Consiliului Consultativ din USAMV Cluj-Napoca – LINK
PO-122 Recunoașterea funcțiilor didactice obținute într-o instituție de învățământ superior acreditată în străinătate – LINK
Recunoasterea functiilor didactice din invatamantul universitar obtinute intr-o institutie de invatamant superior acreditata in strainatate 2024 – LINK
PO-123 Recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei și a titlului de doctor în științe obținut în străinătate – LINK
PO-124 Accesul cadrelor didactice si a cercetatorilor la baza materiala destinata activitatii de cercetare – LINK
PO-125 Evaluarea si monitorizarea internă a scolilor doctorale – LINK
PO-126 Stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare- dezvoltare – LINK
PO-127 Preventia si asigurarea respectarii normelor de etica si integritate academica in cadrul IOSUD USAMNCN – LINK
PO-128 PO Privind angajarea personalului USAMVCN in vederea ocuparii posturilor infiintate in afara organigramei pentru implementarea proiectelor din fonduri europene nerambursabile LINK

Manualul S.I.M.C.    – Arhiva
Proceduri 2011-2015 – Arhiva
Proceduri 2016-2017 – Arhiva
Proceduri 2018-2021 – Arhiva