FIȘE DE EVALUARE, CHESTIONARE

I. Fişe de autoevaluare cadre didactice – cercetatori – doctoranzi – LINK

II. Fişa de evaluare – Director departament – LINK

III. Fişa de evaluare – Colegială – LINK

IV. Fişa de evaluare a activitatii didactice de către studenţi – LINK

V. Chestionarul de evaluare a satisfacţiei cadrelor didactice faţă de activitatea serviciilor instituţionale –LINK

chestionarul on-line

VI. Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfactie privind mediul de invatare – LINK

chestionarul on-line

VII. Fisa de evaluare – Curs de etica si deontologie academica – LINK

chestionarul on-line

VII. Insertia absolventilor USAMV Cluj-Napoca pe piata muncii – Chestionar pentru absolventi –

chestionarul on-line